Leasing

Tato finanční služba je určena převážně podnikatelům s možností odpočtu DPH.


Výhody

  1. odečtete DPH jak z vozu (pokud je na něm DPH možné uplatnit), tak i z finanční služby

  2. nemusíte investovat celou částku a ušetřené prostředky můžete využít k dalším aktivitám

  3. můžete zvolit novější, bezpečnější kategorii vozu

  4. splátky Vám nastavíme dle Vašeho přání tak, aby co možná nejméně zatěžovaly Váš rozpočet

  5. s vozem odjíždíte ihned a nepotřebujete ani ručitele

  6. pojištění vozu je při financování nesrovnatelně levnější než individuální pojistka

  7. po celou dobu splácení je Vám garantována neměnná výše splátky


Potřebné doklady

a) soukromá osoba

občanský průkaz

další doklad totožnosti ( řidičský průkaz, pas )

pevná linka do zaměstnání nebo vyúčtování z paušálního mobilního telefonu

potvrzení o příjmu ( pouze však u určitých kategorií vozů, po konzultaci na

tel.: +420602327379


b) fyzická osoba – podnikatel

občanský průkaz

další doklad totožnosti (řidičský průkaz, pas)

živnostenský list

osvědčení o DPH (v případě plátce)

razítko (je-li užíváno)

pevná telefonní linka nebo vyúčtování z paušálního mobilního telefonu

ekonomika (pouze však u určitých kategorií vozů, po konzultaci na

tel.: +4202602327379


c) právnická osoba

výpis z Obchodního rejstříku ne starší 6 měsíců

osvědčení o DPH (v případě plátce)

občanský průkaz osoby oprávněné jednat za společnost

razítko společnosti

pevná telefonní linka nebo vyúčtování z paušálního mobilního telefonu

ekonomika společnosti ( pouze však u určitých kategorií vozů), po konzultaci na

tel.: +420602327379